GIÁ XE ADV 150

Giá

Đại lý

Biển số TP. HCM

Giá xe ADV 150 màu Nâu bản CBS

73.000.000
80.400.000

Giá xe ADV 150 màu Đen bản CBS

75.000.000

82.400.000

Giá xe ADV 150 màu Bạc bản CBS

75.000.000

82.400.000

Giá xe ADV 150 màu Đỏ bản CBS

75.000.000

82.400.000

Giá xe ADV 150 màu Đỏ đen ABS

79.000.000

86.500.000

Giá xe ADV 150 màu Trắng mâm vàng bản ABS

83.000.000

90.500.000

Giá xe ADV 150 màu Đen mâm vàng bản ABS

83.000.000

90.500.000

Giá ra biển số

TP. Dĩ An

Huyện ở Nghệ An

Giá xe ADV 150 màu Nâu bản CBS

77.500.000

75.500.000

Giá xe ADV 150 màu Đen bản CBS

79.500.000

77.500.000

Giá xe ADV 150 màu Bạc bản CBS

79.500.000

77.500.000

Giá xe ADV 150 màu Đỏ bản CBS

79.500.000

77.500.000

Giá xe ADV 150 màu Đỏ đen ABS

83.600.000

81.600.000

Giá xe ADV 150 màu Trắng mâm vàng bản ABS

87.600.000

85.600.000

Giá xe ADV 150 màu Đen mâm vàng bản ABS

87.600.000

85.600.000

*Lưu ý: giá trên chỉ là mức giá tham khảo. Thực tế giá xe thị trường có thể lên xuống theo tình trạng ít nhiều của hàng hóa, giá nguồn nhập,…