Bảng giá xe SH mới nhất hôm nay

Giá

Hãng đề xuất

Đại lý

Giá xe SH 125 phiên bản phanh CBS các màu

71.957.455
82.500.000

Giá xe SH 125 phiên bản phanh CBS màu trắng

71.957.455

82.500.000

Giá xe SH 125 phiên bản phanh ABS

79.812.000

88.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản phanh CBS Đỏ

90.290.000

100.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản phanh CBS – Trắng

90.290.000

100.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Cao Cấp ABS màu Đỏ

98.290.000 

119.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Cao Cấp ABS màu Trắng

98.290.000 

119.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Đặc Biệt ABS màu Đen

99.490.000

119.000.000

Giá ra biển số

TP. HCM

Huyện ở Hà Tĩnh

Giá xe SH 125 phiên bản phanh CBS các màu

91.000.000

85.200.000

Giá xe SH 125 phiên bản phanh CBS màu trắng

91.000.000

85.200.000

Giá xe SH 125 phiên bản phanh ABS

96.500.000

90.700.000

Giá xe SH 150 phiên bản phanh CBS Đỏ

109.4000.000

103.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản phanh CBS – Trắng

109.4000.000

103.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Cao Cấp ABS màu Đỏ

128.400.000

122.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Cao Cấp ABS màu Trắng

128.400.000

122.000.000

Giá xe SH 150 phiên bản Đặc Biệt ABS màu Đen

128.400.000

122.000.000

 
Giá có thể thay đổi theo thời gian