Bảng giá xe Vision 2022

Giá

Đề xuất

Đại lý

Giá Vision phiên bản Tiêu Chuẩn

 

30.230.182
34.000.000

Giá Vision phiên bản Cao Cấp màu Đỏ

31.899.273

35.500.000

Giá Vision phiên bản Đặc Biệt Xanh

33.273.818

36.000.000

Giá Vision phiên bản Cá Tính Xanh

34.942.909

40.000.000

Giá Vision phiên bản Cá Tính Đen

34.942.909

40.000.000

Giá ra biển số

TP. Hồ Chí Minh

Huyện ở Hà Tĩnh

Giá Vision phiên bản Tiêu Chuẩn

38.200.000

35.700.000

Giá Vision phiên bản Cao Cấp màu Đỏ

39.700.000

37.200.000

Giá Vision phiên bản Đặc Biệt Xanh

40.200.000

37.700.000

Giá Vision phiên bản Cá Tính Xanh

44.400.000

41.700.000

Giá Vision phiên bản Cá Tính Đen

44.400.000

41.700.000

Lưu ý: bảng tính chỉ mang tính chất tham khảo được tính ở HCM và có thể thay đổi.