Siêu thị xe máy Minh Long Motor


Loại xe


Hãng xe

khuyến mãi

Khuyến mãi
31.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
76.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
54.000.000 58.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

sản phẩm mới

Yamaha

Yamaha R15V4

77.000.000 87.000.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Mới
93.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
330.000.000 340.000.000 

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
Liên hệ

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn

HONDA

Mới
73.000.000 83.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
85.000.000 92.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
38.300.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
48.500.000 52.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

GPX

73.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
36.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
Mới
35.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
59.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Yamaha

Mới
43.000.000 50.000.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
54.000.000 55.000.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá

Yamaha

YAMAHA JANUS

28.500.000 34.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
31.900.000 37.700.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

suzuki

52.300.000 55.900.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá
61.500.000 67.000.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
110.900.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes

Zontes 350V1

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310X1

87.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310V

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310R1

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310T1

88.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn