Siêu thị xe máy Minh Long Motor


Loại xe


Hãng xe

khuyến mãi

Khuyến mãi
45.000.000 49.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
41.500.000 50.000.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
41.500.000 53.500.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
49.500.000 53.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

sản phẩm mới

Yamaha

Yamaha R15V4

76.500.000 85.500.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Mới
92.500.000 96.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
320.000.000 330.000.000 

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
62.000.000 

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn

HONDA

Mới
39.900.000 42.900.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
80.900.000 89.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
34.000.000 41.500.000 

Từ Honda Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Mới
38.900.000 43.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Yamaha

Khuyến mãi
45.000.000 49.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
53.000.000 54.000.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
75.000.000 84.000.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá

Yamaha

YAMAHA JANUS

28.300.000 32.800.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

suzuki

Khuyến mãi
41.500.000 53.500.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
41.500.000 50.000.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
55.000.000 61.500.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
110.900.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes

Zontes 350M

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350D

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350E

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350S

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350GK

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350V1

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350VX

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310X1

82.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

GPX

Xe máy GPX

Legend 250 Twin

73.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Xe máy GPX

GPX PoPz 110

33.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
Mới

Xe máy GPX

GPX Rock 110

32.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn

Xe máy GPX

GPX Legend 150 Fi

59.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn