Siêu thị xe máy Minh Long Motor


Loại xe


Hãng xe

khuyến mãi

Khuyến mãi
31.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
76.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
55.900.000 63.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

sản phẩm mới

Mới
30.200.000 30.700.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
Mới
46.000.000 47.000.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
34.000.000 35.000.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
88.000.000 92.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

HONDA

Mới
73.000.000 83.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
88.000.000 92.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
39.900.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
53.000.000 57.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

GPX

73.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
36.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
Mới
35.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
59.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Yamaha

Mới
46.000.000 49.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
54.000.000 55.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá

Yamaha

YAMAHA JANUS

32.400.000 37.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
31.900.000 37.700.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

suzuki

54.000.000 58.900.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá
61.500.000 67.000.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
110.900.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes

Zontes 350V1

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Tặng Thùng

Zontes

Zontes 310X1

97.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310V

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310R1

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
Tặng Thùng

Zontes

Zontes 310T1

98.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn