Siêu thị xe máy Minh Long Motor


Loại xe


Hãng xe

khuyến mãi

Khuyến mãi
31.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
44.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
73.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
49.500.000 53.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

sản phẩm mới

Yamaha

Yamaha R15V4

76.500.000 87.000.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Mới
92.500.000 93.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
330.000.000 340.000.000 

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
62.000.000 

Từ Honda Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn

HONDA

Mới
73.000.000 79.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
83.000.000 89.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
32.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
45.000.000 49.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

GPX

Xe máy GPX

Legend 250 Twin

73.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Xe máy GPX

GPX PoPz 110

36.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn
Mới

Xe máy GPX

GPX Rock 110

35.500.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe số
Yêu cầu tư vấn

Xe máy GPX

GPX Legend 150 Fi

59.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Yamaha

Mới
42.500.000 48.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
54.000.000 55.000.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá

Yamaha

YAMAHA JANUS

27.500.000 31.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
31.500.000 34.000.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

suzuki

52.300.000 53.900.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
55.000.000 61.500.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
44.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
110.900.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes

Zontes 350M

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350D

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350E

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350S

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350GK

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350V1

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 350VX

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310X1

82.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn