Siêu thị xe máy Minh Long Motor


Loại xe


Hãng xe

khuyến mãi

Khuyến mãi

Yamaha

Yamaha R15V3

66.500.000 

Từ Yamaha Indonesia, Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
31.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
76.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn

sản phẩm mới

Mới
57.500.000 66.900.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
50.500.000 

Từ Yamaha Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
39.900.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
62.000.000 

Từ Honda Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

HONDA

Mới
55.000.000 57.500.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá
70.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Mới
79.000.000 85.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
88.000.000 92.000.000 

Từ Honda Indonesia
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

GPX

Giảm Giá
49.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá
51.000.000 60.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
73.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
61.000.000 62.000.000 

Từ GPX Thái Lan
Phân khối: 175 - 200cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Yamaha

Mới
45.200.000 51.900.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
54.000.000 54.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 155 - 160cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá

Yamaha

YAMAHA JANUS

28.300.000 36.600.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
31.200.000 36.500.000 

Từ Yamaha Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

suzuki

54.000.000 59.900.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn
Giảm Giá
61.500.000 67.000.000 

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Hết hàng
Liên hệ

Từ Suzuki Indonesia, Suzuki Việt Nam
Phân khối: 150cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Khuyến mãi
48.500.000 

Từ Suzuki Việt Nam
Phân khối: 50 - 125cc
Loại xe: Xe tay ga
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes

Zontes 350V1

Liên hệ

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay
Yêu cầu tư vấn
Tặng Thùng

Zontes

Zontes 310X1

97.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310V

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn

Zontes

Zontes 310R1

90.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn
Tặng Thùng

Zontes

Zontes 310T1

98.000.000 

Từ Zontes Trung Quốc
Phân khối: 200 - 350cc
Loại xe: Xe côn tay, Xe PKL
Yêu cầu tư vấn